T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg. Tamgeit.