Matt heimaur.

Matt heimaur er i Norge kun funnet i noen områder på Tjøme i Vestfold. Arten er knyttet til tørr åpenmark med sandjord, der den danner små flate tuer som ofte ligger tett sammen. Den er svært varmekjær og har sin hovedutbredelse lenger sør i Europa. Arten kan lett forveksles med blank heimaur.

Matt heimaur Formica foreli Bondroit, 1918
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.