Vandredvergfly er en liten sommerfugl med brunmarmorerte vinger. Arten opptrer som migrant i Nord-Europa og ble funnet i Norge for første gang i 2019. Larven lever på kuletistel og andre kurvplanter.

Vingespenn

13–15 mm.

Kjennetegn

Vandredvergfly er et lite, bredvinget praktfly. Framvingene er brunmarmorerte med lys basis og et lysere tverrbånd på midten. Mønsteret varierer en hel del, og tverrbåndet kan tidvis være sterkt gråtonet og ganske mørkt.

Forvekslingsarter

Arten kan særlig forveksles med sanddvergfly Eublemma minutata.

Totalutbredelse

Arten lever i Nord-Afrika, Syd-Europa og østover gjennom Asia til India. Den er primært tropisk/subtropisk, men trekker årlig nordover til Mellom-Europa og kan av og til nå det sydligste Skandinavia.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet én gang i Norge, på Utsira i Rogaland i 2019.

Unge stadier

Larven utvikler seg i frukten av mange ulike kurvplanter Asteraceae.

Flyvetid

I Syd-Europa fra juni til september.

Økologi

Arten har sitt naturlige levemiljø i tropene/subtropene.