Vassdragsregulering som fører til tørrlagt innsjøbunn