Kystdvergmarihøne er en sjelden art i Norge som er begrenset utbredt på sandstrendene i ytre Oslofjord. Arten har to røde flekker foran på dekkvingene, men er svært vanskelig å skille fra toflekket dvergmarihøne og krattdvergmarihøne. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvingene er svart. Dekkvingene har en stor rød flekk på hver side på fremre halvdel. Dekkvingene har lys behåring som er ensrettet bakover ved basis og skrått utover mot spissen. Dekkvingenes punktur er relativt grov, og punktene er relativt like i størrelse. Kroppsformen er påfallende rund. Første bakkroppsledd har ufullstendige lårlinjer mot sidene. Hannens pronotum har små rødoransje framhjørner, og hannens hode er rødlig i framkant. Frambrysttappen (mellom framhoftene) har to svake kjøllinjer. Antenner, munndeler og bein er rødoransje. Antennene er korte. Lengde: 2,3–3,3 mm. 

Utbredelse

Kystdvergmarihøne er i Norge bare funnet i ytre Oslofjord på Hvaler og Tjøme. Den er utbredt i Sør-Sverige, men er ikke funnet i Danmark. Fra Finland finnes kun et usikkert gammelt funn (Karjalajnen 2020). Arten er spredt utbredt i Mellom-Europa og finnes i Tyrkia (Löbl & Smetana 2007).

Habitat for kystdvergmarihøne Scymnus suffrianioides. Ørekroken, Hvaler i Østfold.

Levesett

Kystdvergmarihøne er knyttet til varme og tørre habitater. I Norge er arten utelukkende funnet nær kysten i tørrenger og sanddyner. Arten overvintrer som voksen i strøfallet. 

Forvekslingsarter

Kystdvergmarihøne er svært lik krattdvergmarihøne Scymnus schmidti og toflekket dvergmarihøne Scymnus frontalis. Sikker artsbestemmelse bør baseres på studier av hannens genitalier. Kystdvergmarihøne kan skilles fra toflekket dvergmarihøne på at førstnevnte er mer bredoval i kroppsformen og har litt grovere dekkvingepunktur som er av ensartet størrelse. Kystdvergmarihøne kan skilles fra krattdvergmarihøne på at førstnevnte er mer bredoval og mangler grove punkter innimellom finpunkturen på dekkvingene. Den rødoransje tegningen i pronotums framkant er mindre utpreget hos kystdvergmarihøne enn hos de to andre artene. Hos kystdvergmarihøne er penis sett fra siden rett med lange paramerer. Hos toflekket dvergmarihøne er penis sett fra siden rett med korte paramerer. Hos krattdvergmarihøne er penis sett fra siden innsvingt i tuppen.