Tolvprikket marihøne er nylig funnet i Norge i indre Sogn hvor den er relativt tallrik. Det er usikkert om arten er introdusert til landet som blindpassasjer eller om den har kommet naturlig til Norge. Arten er ikke et rovdyr som de fleste andre marihøner, men lever av meldugg på blader av løvtrær.

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hele kroppen inkludert antenner og bein er rødlig oransje. Dekkvingene har som regel 12 kremgule flekker som varierer lite i størrelse. Pronotum har en lys flekk i bakhjørnet og av og til også en tilsvarende flekk i framhjørnet. Antennene er tynne og lange. Lengde: 3–4 mm. 

Larve: Grunnfargen er hvitaktig med svarte flekker på alle ledd. Pronotum har to svarte flekker og gule tegninger. 

Utbredelse

Tolvprikket marihøne er i Norge kun påvist i indre deler av Sognefjorden, der den ble funnet for første gang i 2011. Arten er der lokalt tallrik, og det antas at bestanden ble etablert en gang på 1990- eller 2000-tallet. Det usikkert om dette skyldes naturlig spredning eller introduksjon som blindpassasjer med mennesker. I Norden finnes arten spredt i Danmark og sørlige deler av Sverige. Den er ellers vidt utbredt i Europa og Palearktis østover til Sørøst-Asia, Kina, Korea og Japan. 

Levesett

Tolvprikket marihøne finnes på løvtrær i kantkratt og soleksponerte skogkanter. Den lever av meldugg (Erysiphales) på bladene av løvtrær. Stormeldugg (Phyllactinia guttata) og rosemeldugg (Podosphaera pannosa) er oppgitt som vertsarter (Koch 1989). I Norge er tolvprikket marihøne hovedsakelig funnet på hassel (Coryllus avellana).

Funnsted for tolvprikket marihøne Vibidia duodecimguttata ved Fatlaberga, Sogndal i Sogn og Fjordane.

Forvekslingsarter

Tolvprikket marihøne kan forveksles med andre arter som har brunoransje grunnfarge og kremgule flekker, som fjortenprikket marihøne Calvia quatuordecimguttata, sekstenprikket marihøne Halyzia sedecimguttata og lundmarihøne Calvia decemguttata. Alle disse artene har imidlertid de innerste flekkene (langs sømmen) på rekke, mens tolvprikket marihøne har den andre flekken plassert lenger fra sømmen slik at de seks sentrale flekkene danner en likesidet sekskant. Tilsvarende plassering av flekkene har også attenprikket marihøne Myrrha octodecimguttata, men denne har mørkere brun farge og flere og mer uregelmessige flekker. I tillegg er tolvprikket marihøne mindre enn de omtalte forvekslingsartene.