Fjortenprikket marihøne er en av våre vanligste arter av marihøner og finnes i hele landet i et vidt spekter av naturtyper. Arten er mørkt brun med 14 små lyse flekker og er relativ enkel å skille fra nærstående arter. Den lever hovedsakelig av bladlus. 

Kjennetegn

Voksne: Grunnfargen på hodet, pronotum og dekkvingene er brun. Dekkvingene har fjorten kremgule flekker som er nokså like i størrelse. Midt på dekkvingene står seks av flekkene på linje i en tverrekke. Av og til er flekkene innrammet av mørkere farge. Pronotum har smale kremgule sidekanter som står i forbindelse med en større flekk i hvert bakhjørne. Framkanten er også ofte smalt gul og noen ganger finnes en smal lys midtlinje som strekker seg fra framkanten i varieriende lengde bakover på pronotum. Hos mørke eksemplarer har pronotum noen ganger et par store mørkebrune flekker i midten. Hodet er mørkere i bakkant. Bein og antenner er brunlige, og antennene er forholdsvis lange. Lengde: 4,5–6 mm. 

Larve: Grå grunnfarge med svarte tuberkler på alle ledd, bortsett fra sidetuberklene på første bakkroppsledd som er hvite. Kroppen er ofte litt lysere langs midten av brystet. Beina er mørke.   

Utbredelse

Fjortenprikket marihøne er vanlig over det meste av landet og kan finnes helt opp til skoggrensa. Arten er vidt utbredt i Norden, Europa og ellers i den palearktiske region. Den finnes østover til Korea og Japan, samt i Sørøst-Asia. Den er også påvist i Nord-Amerika. 

Levesett

Fjortenprikket marihøne finnes i mange ulike naturtyper, både i løvskog, blandingsskog, parker og hager, og i engvegetasjon. Arten lever av både bladlus (Aphidoidea) og sugere (Psylloidea). Arten svermer oftest om natten og overvintrer i strøfall eller under bark. 

Forvekslingsarter

Fjortenprikket marihøne kan forveksles med sekstenprikket marihøne Halyzia sedecimguttata og attenprikket marihøne Myrrha octodecimguttata. Den skilles fra førstnevnte på mindre størrelse og mørkere farge, og at flekkene på midten av dekkvingene danner en tverrad med seks flekker. Den skilles fra attenprikket marihøne på rundere og flatere kroppsform, samt at flekken nær skutellen ikke er L-formet og pronotum ikke har M-formet tegning.