Hva får du når du blander flinke forskere, frivillige dykkere, nakensnegler og sneglebussjåfører i det iskalde Barentshavet? Svaret er selvsagt #Sneglebuss! Blandingen har gitt vitenskapelige resultater og spredt kunnskap til mange.

Den spektakulære Borealea nobilis avbildet utenfor Kirkenes.

#Sneglebuss er et kartleggingsprosjekt som har undersøkt nakensnegler langs kysten av Finnmark, Troms og Nordland. I arbeidet har de hatt stort fokus på å engasjere frivillige dykkere og lokale naturinteresserte. #Sneglebuss får støtte fra Artsdatabanken gjennom Artsprosjektet

Viktige bidrag fra grasrotforskning

Sneglebussen, egentlig en stor Volkswagen, vakte oppsikt langs Finnmarks veier.

- Mangeårig samarbeid med dykkere, undervannsfotografer og publikum har dannet grunnlaget for de gode resultatene, sier Torkild Bakken.

Torkild Bakken, som er ansatt ved NTNU Vitenskapsmuseet, har vært prosjektleder for #Sneglebuss. Han forteller at de har drevet med grasrotforskning, eller citizen science som det heter på engelsk, siden 2010. Da innledet de et vellykket samarbeid med Gulen dykkersenter som driver med nakensneglesafari. Dette fikk forskerne inn på ideen om at samarbeid med fritidsdykkere kunne utvides og videreutvikles.-

- Både vi som er forskere og de frivillige deltakerne lærer mye av å drive med grasrotforskning, læringen går begge veier, sier Bakken.

De frivillige dykkerne som deltok i prosjektet hadde mye dykkererfaring og lokalkunnskap, noe som var til stor hjelp. Torkild trekker spesielt fram dykkerklubbene i Finnmark, som var viktige til tross for at de er små. På grunn av dykkerklubbene fikk vi mye kompetanse inn i prosjektet.

- Det er all grunn til å takke dem som har bidratt frivillig i dette prosjektet, poengterer Torkild.

Nye venner og trivelige gjensyn

 Zelentia ninel, som nå er den påvist på begge sider av den norsk-russiske grensa.

I Finnmark fant nakensneglejegerne det de hadde lett etter, en art som aldri tidligere er sett i norske farvann! Det var Zelentia ninel, som relativt nylig ble beskrevet for første gang, fra havet utenfor Kola-halvøya. Det var derfor ikke veldig overraskende at den også var å finne i Finnmark.

En annen snegle var et gledelig gjensyn, nemlig Fjordia chriskaugei, som mange av de samme forskerne var med å beskrive for første gang i 2017. Den gangen fra Sognefjorden, mens denne gangen fant de den i Saltstraumen på feltarbeid sammen med andre kartleggingsprosjekter som får støtte fra Artsprosjektet.

Tett samarbeid med andre prosjekter

- Det er en stor fordel å samarbeide med andre forskningsprosjekter om feltarbeid, fordi det blir rimeligere og man får samlet mer materiale, sier Bakken, og utdyper:

- Vi samler mye annet enn snegler når vi dykker, og disse dyra får andre prosjekter. Samtidig samler de inn snegler til oss. Et annet moment er logistikk. Ettersom feltarbeid er kostbart, er det enklere for andre prosjekter å bli med når logistikken først er satt opp for ett prosjekt.

Selv om feltarbeidet er ferdig i dette prosjektet, er det mye som skal gjøres arbeid i etterkant. Mange snegler har forskerne ikke rukket å artsbestemme ennå, og kanskje venter vitenskapelige overraskelser på å bli avslørt? Det er verdt å følge med på prosjektet #Sneglebuss fremover. På nakensnegle-fronten skjer det mye spennende nå!

Man trenger ikke alltid dykke for å finne nakensnegler, de kan også dukke opp blant tang og steiner i fjæra.