Bløtdyr: Borealea nobilis.

Borealea nobilis er en storvokst art som kan bli opptil seks cm lang. Den har røde cerata med en bred hvit ring under tuppen, og har cerata i en sammenhengende rekke bakover kroppen. Arten spiser hydrozoer, og har en nordlig utbredelse. 

Borealea nobilis (A. E. Verrill, 1880)
Creative Commons Attribution | Torkild Bakken | Jussi Evertsen | NTNU Vitenskapsmuseet | Christian Skauge
Kart. Utbredelse i Norge.