Kystslettelandskapet omfatter den lave bremen av land beliggende omkring kystlinja som veksler mellom +50 og –50 m o.h., og som ofte omfatter et mylder av skjær og øyer. Mesteparten av strandflaten ligger under havnivå. Kystslettelandskapet omfatter strandflaten i klassisk forstand, fra Rogaland og nordover, men også annet kysttilknyttet landskap med tilsvarende relativt relieff. Landformen er skapt av et samvirke mellom flere ulike landformprosesser knyttet til nedisning, erosjon fra breer, bølgeerosjon og frostforvitring.