Hovedtypen innlandsslettelandskap omfatter landskap uten kystlinje, der høydeforskjellene innenfor et nabolag på 1 kilometer ikke overstiger 50 meter. Hovedtypen omfatter fjellvidder, skog- og forfjellsvidder, leirsletter og lavlandssletter. Utformingen av slettelandskapet er resultatet av et stort mangfold av geologiske og landformdannende prosesser.