En hengende lav som kan bli opptil flere meter lang. Oftest er den ugreinet eller sparsomt greinet. Typisk forekommer huldrestry løst hengende over grangreiner (kan minne om juletreglitter). Fargen er bleikt strågul eller grågrønn. Hovedgreinene er ofte flattrykte eller kantete, med bark som eroderes og forsvinner etter hvert. Huldrestry har derfor ingen elastisk midtstreng som andre hengende stry-arter har. Barkkledde sidegreiner forekommer rikelig. Soredier (pulver-aktive spredningsenheter) kan forekomme på sidegreinene. Huldrestry vokser hovedsakelig på grantrær i gammel, fuktig og skyggefull men glissen granskog. Den forekommer mest i nordvendte lier i åstraktene eller i skogbekkekløfter, gjerne i tilknytning til glenner i skogen. I tillegg til gran er huldrestry også funnet på furu, eik, bjørk, osp, rogn, gråor og selje.

Huldrestry forekommer først og fremst på Østlandet, med kjerneområde i åstraktene i Akershus, Buskerud og Oppland. Den er også kjent fra Østfold, Oslo, Hedmark, Vestfold, Telemark, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.