Fem armer og ganske rund på oversiden (konveks). Hele oversiden dekket med små korn, og grupper med blærer på opptil 10 stk. Marginalplatene er avrundet (uten pigger).

Denne sjøstjernen ble beskrevet av Stuxberg i 1878. Den har fått sitt navn etter forhøyningen, eller "pukkelen", som den har på oversiden. 

Denne arten har en hvitaktig underside som er dekket med små pigger.

Kjennetegn

På oversiden finnes grupper med blærer (papulae). Det kan være opptil 10 stk. per gruppe på store individer.

Denne fem-armede sjøstjernen er rund, pukkelaktig på oversiden (konveks). Hele oversiden er dekket med små korn, og grupper med blærer (papulae) på opptil 10 stk. i hver gruppe på store individer. Undersiden er flat og hvitaktig med små pigger. Marginalplatene er avrundet (uten pigger).

Arten blir ca. 11 cm i diameter.

Utbredelse

Arten er registrert fra 9-1203 m dyp (Mortensen 1924; Anisimova & Cochrane 2003). I Norge er den registrert fra Sogn og Fjordane og Finnmark fylke, og man antar derfor også en utbredelse mellom disse fylkene (Brattegard 2001). Arten er også registrert ved Svalbard, Jan Mayen og Frans Josefs land (Gulliksen m.fl. 1996; Anisimova & Cochrane 2003).  

Arten er i tillegg registrert fra Canada, Grønland, Færøyene, Karahavet, Laptevhavet, Sibirske ishav, Islands nordkyst (Mortensen 1924; Mah & Foltz 2014; www.marinespecies.org).

Levesett

Poraniomorpha tumida tilhører familien Poraniidae. Det er ikke alle artene i denne familien man kjenner så godt, eller vet hva spiser. I en studie av ulike organismer under isen ved Svalbard ble det gjort analyser med isotoper for å kunne finne ut hvem som spiste hvem, dvs. hvilket trofiske nivå de tilhører. Det ble funnet at nettopp P. tumida lå på det høyeste trofiske nivået, og at det høye isotop-innholdet antyder at den spiser rester etter både planter og dyr (Bergmann m.fl. 2009). En art i samme slekt, Poraniomorpha hispida, er delvis detritusspiser, dvs. den spiser døde rester av planter og dyr (Mortensen 1927).

I en studie fra Færøyene ble P. tumida hyppigst funnet på 550 m, og i vannmasser med en temperaturer på ca. 2.5°C (vektet dyp og temperatur) (Ringvold & Andersen 2015).

Forvekslingsarter

Det er tre arter Poraniomorpha og en art Culcitopsis borealis fra norskekysten som likner på hverandre. En revisjon av hele slekten, med barkoding, bør gjennomføres. 

Culcitopsis borealis: puteform; marginalplatene danner blokker; små pigger eller naken dorsalt; 20 gassblærer per område.

Poraniomoprha hispida: stjerneform; marginalplatene danner blokker; 15-20 gassblærer per område; små pigger dorsalt.

P. tumida: korn dorsalt; ca. 10 gassblærer per område.

P. bidens: stjerneform, men flat; 1 gassblære per område; små pigger dorsalt.