Pigghuder: Poraniomorpha tumida.

Fem armer og ganske rund på oversiden (konveks). Hele oversiden dekket med små korn, og grupper med blærer på opptil 10 stk. Marginalplatene er avrundet (uten pigger).

Poraniomorpha tumida (Stuxberg, 1878)
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.