Oversiden dekket med små pigger og gassblærer (papulae). Rad med ganske store marginalpigger. Undersiden med få og spredte pigger, og kanaler.   

Dampfartøyet ”Vøringen” ble utleid somrene 1876 til 1878, som forskningsfartøy til den kjente norske Nordhavsekspedisjonen, hvor Henrik Mohn og Georg Ossian Sars var ledere. Sjøstjernen ble funnet for første gang på et av disse toktene, og oppkalt etter marinekaptein Carl Fredrik Wille ombord.

Få, spredte pigger på undersiden, og kanaler i transverse serier av furen med sugeføttene. 

Kjennetegn

Denne sjøstjernen tilhører familien Poraniidae, og er ganske tykk med forholdsvis korte armer. Oversiden er dekket med små pigger og gassblærer. På undersiden sitter det få, spredte pigger. Det går kanaler i transverse serier av furen med sugeføttene. På marginalen sitter en større piggrekke.  

Utbredelse

Arten er registrert fra 79-2800 m dyp (Mortensen 1927; Hansson 1999; Anisimova & Cochrane 2003).
Tylaster willei er kun registrert en gang nær fastlands-Norge. Funnet ble gjort med trekantskrape ved Tromsøflaket i 1979 fra ca. 750 m dyp (Tromsø museums samlinger).

Den er også registrert fra Nord-Atlanteren, mellom Island og Grønland, fra Svalbard og Karahavet (Sladen 1889; Mortensen 1927; Gulliksen m.fl. 1999, Hansson 1999; Jørgensen m.fl. 2015). Den Norske Nordhavsekspedisjonen fant også individer fra Barentshavet (Danielssen & Koren 1881, 1884), så også Akvaplan-Niva, fra 320 m dyp (Hans-Petter Mannvik, pers. med.).

Levesett

Det er ikke så mye man vet om denne arten da det er funnet så få eksemplarer. Da arten ble funnet av Nordhavsekspedisjonen loggførte de samtidig dyp, bunnforhold og temperatur på hhv. 761 m, leirbunn, og 0.8°C.

Forvekslingsarter

Det er bare beskrevet en art innen denne slekten.