Tynn, stjerneformet art dekket med ”avlange korn” på oversiden, eller den kan være naken. Den har også enkeltstående blærer (papulae). Marginalplatene går i ett med de andre platene på over- og undersiden.

Ole Theodor Jensen Mortensen (1868-1952) var en kjent dansk zoolog og professor ved Zoologisk Museum i København. Han reiste verden rundt og samlet inn museumsmateriale. Han tok også initiativet til å sette i gang med bokserien ”Danmarks Fauna”. Han er særlig kjent for arbeide med pigghudene, og har beskrevet flere arter, bl.a. Poraniomorpha bidens.

Kjennetegn

Denne fem-armede sjøstjernen er ganske tynn. Hele oversiden er dekket med ”avlange korn”, eller den kan være naken. Den har også enkeltstående blærer (papulae). Marginalplatene går i ett med de andre platene på over- og undersiden. Munnpiggene helt på tuppen (apicalt) er mye større enn de andre munnpiggene.

Utbredelse

Arten er registrert fra 52-1200 m dyp (Clark & Downey 1992; Anisimova & Cochrane 2003). Den er registrert langs norskekysten fra Nordland fylke (Tromsø museum), også fra Svalbard og Frans Josefs land (Piepenburg m.fl. 1996; Anisomova & Cochrane 2003).

Arten er trolig sirkumpolar. Den er registrert fra Arktis, Øst-Grønland til Færøyene, og Øst-Canada til Karahavet og Laptev-havet (Clark & Downey 1992; Sirenko 2013; Mah & Foltz 2014).

Levesett

Det er ikke så mye man vet om matvanene til denne arten, men en art i samme slekt, Poraniomorpha hispida, er delvis detritusspiser. Den spiser døde rester av planter og dyr (Mortensen 1927).

I en studie fra Færøyene ble P. bidens funnet på 1150 m, og i vannmasser med minusgrader, -0,86°C (vektet dyp og temperatur) (Ringvold & Andersen 2015).

Forvekslingsarter

Tre arter i slekten Poraniomorpha og arten Culcitopsis borealis fra norskekysten likner på hverandre. En revisjon med barkoding av artene er ønskelig.

Poraniomorpha bidens: stjerneform, men flat; 1 gassblære per område; små pigger dorsalt.

P. hispida: stjerneform; marginalplatene danner blokker; 15-20 gassblærer per område; små pigger dorsalt.

P. tumida: korn dorsalt; ca. 10 gassblærer per område.

Culcitopsis borealis: puteform; marginalplatene danner blokker; små pigger eller naken dorsalt; 20 gassblærer per område.