Et bilde sier mer enn tusen ord, sies det, og en film sier kanskje mer enn tusen bilder? I hvert fall er det opp til 1500 bilder per sekund i de 225 høykvalitetsfilmene av arter som Artsdatabanken nå lanserer.

Artsdatabanken har godt over 12 000 bilder av arter og naturtyper tilgjengelig på nett. I dag utvider vi tilbudet av visuell informasjon med korte videosekvenser som viser arter i sitt naturlige miljø. Filmene er levert av nylig avdøde Gunnar O. Nilsen, Pegon Film.

 - Film er et suverent medium når en art skal presenteres. Der et fotografi gir oss et øyeblikksbilde av arten sett fra én vinkel, vil en filmsekvens kunne vise den fra ulike sider og også vise hvordan den beveger seg. Dermed kommer flere av de artstypiske kjennetegnene godt frem, til glede og nytte for naturinteresserte som vil lære mer eller har en art de vil ha identifisert, sier Åslaug Viken, seniorrådgiver i Artsdatabanken.

Hun legger til at filmmediet ofte byr på tilleggsinformasjon om atferden til en art, og også om miljøet den lever i.

225 filmer fra 11 artsgrupper

Filmene som Artsdatabanken nå har lagt ut på nett er for det meste 30 til 60 sekunder lange, i noen tilfeller litt mer dersom fotografen har ønsket å dokumentere en spesiell atferd eller vise mer av leveområdet. I slike tilfeller kan filmene også inneholde kommentarer.

De 225 filmene viser i hovedsak insekter, men også noen få edderkopper. Du kan ta alle filmene i øyesyn på vår samleside for film.

Produsert av anerkjent naturfilmskaper

Det er Gunnar Olav Nilsen fra Trondheim som har produsert filmene for Artsdatabanken. Gunnar gikk bort den 8. september 2016, og Norge mistet med det en naturfilmskaper som både er nasjonalt og internasjonalt anerkjent.

Hans filmer ble mye brukt av NRK, så vel som av utenlandske tv-kanaler som BBC, Animal Planet og National Geographic. Gunnars naturfilmer fikk flere priser på internasjonale filmfestivaler, og enkelte av hans filmer ble vist på TV i over 60 land. I 1999 ble Gunnar O. Nilsen tildelt Gullrutens fagpris for sitt banebrytende kameraarbeid.

 - Gunnar var lidenskapelig interessert i naturen, og levde og åndet for å formidle til folk det rike mangfoldet av arter og helst også artenes spennende biologi og «hemmelige liv».

Dette sier Unni Nilsen, Gunnars kone og mangeårige samarbeidsparter og støttespiller i felt som i studio.

  - Det var Gunnar sitt ønske å nå ut til flest mulig med den kunnskapen han hadde om naturen og artsmangfoldet, og derfor ønsket han å dele sine filmer med alle via Artsdatabanken, avslutter Unni Nilsen.

Unik kvalitet

Videosekvensene du nå finner på våre nettsider er av velkjent kvalitet fra Gunnar O. Nilsen, både teknologisk og med hensyn til det filmatiske.

Enkelte av opptakene er til og med gjort i formatet 4K med High-end utstyr, noe som gir svært høy oppløsning og med opp til 1500 bilder per sekund. Det er brukt avansert optikk som gjør det mulig å gjøre sylskarpe opptak av arter helt ned til 0,3 mm i størrelse.

Gunnar Olav Nilsen i arbeid med selvbygget utstyr, da han filmet vannskorpionens liv under vann sommeren 2010.