Diplolepis mayri legger egg i knoppene og bladene på nypebusker Rosa spp. Arten har kun én generasjon. I Norge er denne gallvepsen funnet nord til Trøndelag.

Kjennetegn

Gallene kan være på størrelse med klinkekuler og har nålformete pigger. De er ofte grønne og blir rødlige når de modner. De dannes i nyskudd, eller på undersiden av bladet. Gallene kan bli sittende på vertsplanten gjennom vinteren.

Hunn: Hodet og mellomkroppen er svart. Antennene har 14 antenneledd, og er mørkebrune til svarte. Kjevene er rødbrune med svarte kanter, mens palpene er mørkebrune. Beina er rødbrune med svarte ledd innerst. Mellomkroppen har full lengde på notauliene på ryggsiden samt to midtfurer som strekker seg fra front til halvveis bak på ryggsiden. Bakkroppen er rødlig med svart bakpart. Vingene har mørke ribber og jevn behåring og en tydelig aerolet. Mesopleuron er glatt på midten med noe struktur i øvre og nedre del. Lengde 3,7–4,0 mm.

Hann: Ligner hunnen. Antennene har 14 antenneledd. Bakkroppen er rødlig med mørkere bakpart. Lengde 2,4–4,2 mm.

Vertsforhold

Galler av D. mayri er registrert på kanelrose Rosa majalis, steinnype R. canina, eplerose R. rubiginosa og bustnype R. villosa.

Utbredelse

Registrert nord til Trøndelag, men ikke vanlig.

Forvekslingsarter

Kulene med de nålelignende piggene er karakteristiske for denne artens galler og kan vanskelig forveksles med noen annen art.