Hunn fra sommergallen av Andricus legitimus. 

Hos Andricus legitimus er kun gallen til den overvintrende generasjonen kjent. Egglegging skjer tidlig i nøttedannelsen hos eika, og larven utvikler seg inne i nøtta. Arten er sjelden og kun kjent fra et fåtall lokaliteter på Østlandet. 

Kjennetegn

Sommergallen utvikler seg trolig i en kryptisk gall i en knopp eller blomst. Denne gallen er ikke kjent.

Vintergallen synes ikke fra utsiden, og fremstår kun som en underutviklet nøtt. Inni ligger det derimot et larvekammer med en relativt stor larve. Nøtta faller av treet når den modnes, og er vanskelig å oppdage blant mange andre aborterte nøtter som ligger på bakken under eiketreet.

Partenogenetisk hunn: Antennene har 15 antenneledd, og er mørke bortsett fra de to første leddene som er rødlige. Hodet er rødlig, men mørkere ved munndelene. Mellomkroppen er rødlig og skinnende med to svarte brede striper på ryggsiden, men ingen midtfure. Notauliene har full lengde. Skutellum har spredt behåring og skinnende røde skutellgroper. Beina er mørke med røde felter. Vingene har mørkebrune ribber og jevn behåring. Bakkroppen er rødlig og tydelig segmentert. Lengde ca. 4,5 mm.

Hunn: Kjent, men ikke beskrevet.

Hann: Ikke kjent, ikke beskrevet.

Vertsforhold

Arten er knyttet til eik, og store eiketrær med god nøtteproduksjon. Man kan finne små eikenøtter med mange utgnagshull som henger igjen på eiketreet etter vinteren. Da er det arten Synergus clandestinus som har parasittert A. legitimus.

Her har det antakeligvis vært en gall av A. legitimus som har blitt parasittert av inkvilinen Synergus clandestinus.

Utbredelse

Trolig utbredt over hele Sør- og Østlandet.

Forvekslingsarter

Det finnes flere insekter som har deler av sin livssyklus i eikenøtter, så man bør studere larven for å slå fast at det er en gallvepslarve og ikke f.eks. en snutebillelarve.