Onychocamptus mohammed er nylig funnet i Storfjorddeltaet. Den er en brakk/ferskvannsart der siste ledd på bakkroppen er spesielt smalt.

Nøkkelkarakterer

Kroppen til hunnen smalner gradvis av mot bakenden uten at det er noe tydelig skille mellom forkropp (prosome) og bakkropp (urosome). Både ytre (exopod) og indre del (endopod) av første benpar har to ledd. Den ytre delen er spesielt lang. De tre neste benparene (2–4) er nesten helt like og indre del består alltid av to ledd. Det femte benparet er bredere enn de øvrige. Hos hannen er indre del av tredje benpar treleddet. Den første antennen består av fem ledd.

Hunn: Lengde 0,71–0,82 mm

Hann: Lengde 0,68–0,70 mm

Økologi og utbredelse

I Norge er Onychocamptus mohammed kun funnet i Storfjorddeltaet, som består av brakkvann og ligger 2 moh. Arten er kjent for å være en kosmopolitt og har en vid utbredelse (Palearktis, Nearktis, Neotropene, Orienten, Afrotropene, Midtøsten og den Australske zoogeografiske regionen). Den er funnet både i brakk- og ferskvann, og både på mudderbunn så vel som blant detritus.