Maraenobiotus insignipes er en typisk grunnvannsform med en spredt forekomst i Norge.

Nøkkelkarakterer

Både ytre (exopod) og indre del (endopod) av første benpar hos Maraenobiotus insignipes har to ledd, mens benpar 2 og 3 har en 3-leddet ytre del og 2-leddet indre del. På det siste leddet på ytre del av benpar 2 sitter det en børste på innsiden, mens det på det tredje benparet er to børster. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er redusert. Kjønnsåpningslappen (operculum) har 9–15 tynne pigger. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er robust og omtrent dobbelt så langt som bredt med en tydelig armering. Det første antenneparet har åtte ledd.

Hunn: Lengde 0,54–0,75 mm

Hann: Lengde 0,44–0,57 mm

Økologi og utbredelse

Maraenobiotus insignipes har en spredt forekomst i Øst- og Nord-Norge og er vanligst i høyereliggende dammer (fra 65 og opp til 1243 moh.), oftest i tilknytning til mose. Den har en palearktisk og nearktisk utbredelse.