Canthocamptus staphylinus er en slank art som er smalest på midten. Den er en av våre aller vanligste haropactoider og har en vid utbredelse i Norge.

Nøkkelkarakterer

Canthocamptus staphylinus har en slank kropp som er smalest på midten. Både ytre (exopod) og indre del (endopod) av første benpar har tre ledd. Den ytre delen er spesielt lang, og der det første leddet kan være like langt som hele den ytre delen av benparet. Kjønnsåpningslappen (operculum) er stor, og hos individer funnet i Norge har den 9–15 pigger rundt åpningen. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) har en rektangulær form og er omtrent dobbelt så lang som bred. Den første antennen (antennule) består av åtte ledd. Spermatoforen hos hannen er sabelformet.

Hunn: Lengde 0,9–1,0 mm

Hann: Lengde 0,9–1,0 mm

Økologi og utbredelse

Flest funn av Canthocamptus staphylinus er gjort i pelagialen og strandsonen til innsjøer. Når den blir funnet i planktonet, er dette sammen med andre småkreps, både vannlopper og hoppekreps. Den kan imidlertid også leve i mose, grotter, rennende vann og i jord. Canthocamptus staphylinus er en kaldstenoterm art som er god til å svømme. Mer enn 60 % av funnene gjort i Norge er fra lokaliteter <100 moh. Zoo-geografisk har den en vid utbredelse (Palearktis, Nearktis, Neotropisk, Orienten og Midtøsten) og den er tolerant overfor antropogene påvirkninger slik som forurensing og eutrofiering. Den kan formere seg med partenogenese.

Forvekslingsarter