Sisyra nigra er den mørkeste av svampfluene våre. Den har i eldre litteratur ofte gått under navnet S. fuscata.

Kjennetegn

Hode, forkropp og bakkropp er skinnende svarte eller mørkebrune, og antennene er ensfarget svarte. Forvingene har et tydelig mørkebrunt skjær, og både lengderibber og tverribber er mørke og har samme farge. Bakvingene er lysere enn forvingene. Antenner, bein og vingeribber er kraftig behårete. Forvingelengde 5–6 mm.

Forvekslingsarter

S. nigra kan forveksles med øvrige Sisyra-arter, men kjennes på de ensfarget svarte antennene. Hos de andre arter i slekten har antennene både mørke og lyse partier. S. nigra kan også i noen grad forveksles med Sympherobius-arter, se under S. dalii.

Levevis

Arten finnes ved innsjøer og saktestrømmende vannløp. De voksne lever av små insekter og av åtsler, pollen, alger og honningdugg, mens larvene spiser ferskvannssvamp og gelemosdyr. Om dagen sitter de voksne gjemt i trær og busker, men arten kan ofte bankes ned fra or, pil/vier/selje, ask og andre trær som vokser tett ved vannet. På gode lokaliteter og på riktig tidspunkt kan man gjerne banke ned 10–15 dyr fra det samme treet. Om natten er dyrene aktive, og de kommer da gjerne til lys.

Livssyklus

Hunnen legger eggene enkeltvis eller i små grupper på grener og blader som henger ut over vannkanten. Eggene klekkes i løpet av 8–14 dager, og larvene lar seg deretter falle ned i vannet, hvor de lever som snyltere på svamper eller mosdyr. Det er tre larvestadier. Sent på sommeren er larven fullt utviklet, og da kryper den opp på en trestamme, en gren eller et brokar nær vannkanten. Der spinner den en gulhvit, oval kokong (ca. 3–4,5 mm lang) som den overvintrer i. Larven forpupper seg først neste vår eller sommer, og puppetiden varer deretter et par uker. De voksne kan finnes fra mai til september, og det er sannsynligvis kun én generasjon i året hos oss.

Utbredelse

S.nigra er meget vanlig og funnet i så godt som hele Norge og i hele Norden ellers (utenom Island). Den er kjent fra det meste av Nord- og Mellom-Europa, og dessuten i Nord-Amerika.