Sialis nigripes er ikke funnet i Norge, og i de nordiske landene finnes den kun i Danmark.

Kjennetegn

Både hode og kropp er mørkebrun eller svart, antennene lange og trådformede, og vingene er ensfarget mørkebrune med litt mørkere ribber. Hunnene er lysere og normalt større enn hannene. Forvingelengde 11–15 mm. Larvens hode er gult med svake, nesten utydelige tegninger, og dette er ofte i seg selv nok til å artsbestemme dem. Utvokste larver måler 14–21 mm (uten haletråd).

Forvekslingsarter

S. nigripes likner på øvrige nordiske mudderfluer. Den er på størrelse med S. lutaria og litt mindre enn S. fuliginosa. Størrelsen varierer dog hos alle tre arter, og en sikker bestemmelse kan kun gjøres ved hjelp av genitaliekarakterer. Larvene kjennetegnes ved at fargen på oversiden av hodet er svært lys. Den er ellers én av kun to arter (sammen med S. fuliginosa) som har kontinuerlig epikranialsøm. Også eggene er karakteristiske.

Levevis

Arten finnes ved rene bekker og elver med strømmende vann, både i skogen og i mer åpent landskap. De voksne kan finnes på urter, blader og grener ved vannkanten, av og til ganske langt fra vannet. Arten er dagaktiv, med størst aktivitet i solskinn. Som voksen lever den kun i noen få dager, og tar da vanligvis ikke føde til seg, men man har observert den spise pollen. Larvene finnes i råtnende vegetasjon og mudder på bunnen av bekker og elver, mest på steder hvor strømmen er forholdsvis rolig. Den lever av fåbørsteormer, snegler, insektlarver og andre små vanndyr.

Livssyklus

S. nigripes finnes normalt flygende fra midten av mai til slutten av juni. Paringen skjer kort tid etter klekkingen, og hunnen legger eggene i 0,5–3 meters høyde, både i vissen urtevegetasjon langs vannkanten og på grener som stikker ut over vannet. Eggene legges i firkantete klumper, som hver kan inneholde opp til 8–900 egg. Eggene klekkes etter et par uker, og larven bruker deretter to år på utviklingen, som inkluderer ti larvestadier. Når larven har nådd siste stadium i april–mai det andre året, forlater den vannet og forpupper seg i fuktig jord tett ved bredden. Puppestadiet varer 2–3 uker, og mot slutten graver puppen seg opp og forvandler seg til det voksne insektet.

Utbredelse

Arten er sjelden selv i Danmark, mye sjeldnere enn S. fuliginosa og S. lutaria, som er de to andre mudderflueartene som finnes der. Den er funnet i Øst- og Vestjylland, samt som enkeltfunn fra Nordvestjylland og Fyn. Utenfor Danmark kjennes arten fra Storbritannia, Mellom-Europa og Spania. Den er ikke kjent fra de øvrige nordiske landene.