Vimeo video: Chrysis angustula og Symmorphus bifasciatus

Hagegullveps er en av våre vanligste gullvepser, som også er vanlig i tettbygde strøk. Den er ofte å finne på husvegger, trestammer og liknende. Arten parasitterer på murervepsen hagevedveps Symmorphus bifasciatus og er trolig utbredt over hele landet. Den skilles fra nærstående arter på liten kroppsstørrelse, svak punktering på T2 og smal kroppsform.

Hagegullveps Chrysis angustula Schenck, 1856
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.

Hagevedveps er uten sammenligning vår vanligste vedveps. Dette er også den arten som oftest er å finne i boligstrøk, der en kan finne reirplasser i panel og murer. Arten er liten og slank med tre gule bånd på bakkroppen. Den kan være vanskelig å skille fra nærstående arter. 

Hagevedveps Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1761)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.