Stokkmaur og rød skogmaur har du kanskje hørt om, men visste du at vi har mer enn 60, ja kanskje så mange som 70 naturlig forekommende maurarter i Norge? Og visste du at maur utfører svært viktige økosystemtjenester?

Artsdatabanken publiserer nå informasjon om 103 maurarter. Dette inkluderer både naturlig forekommende og fremmede arter. Maursidene i Arter på nett har et rikt innhold av bilder, filmer og beskrivelser av kjennetegn, utbredelse, levesett og forvekslingsarter.

Maur er egentlig veps

Maur, familien Formicidae, tilhører broddvepsene (Hymenoptera, Aculeata). Dette betyr at de er slektninger av blant annet stikkeveps og bier. De har levd på jorda siden dinosaurenes tid, dvs i mer enn 100 millioner år. På verdensbasis er det beskrevet nesten 14 000 maurarter, og en regner med at det fremdeles finnes et stort antall ubeskrevne arter. Det totale antall antas å overskride 20 000.

Mye til felles med oss mennesker

- Nøkkelen til maurenes suksess er at de har mange av de samme egenskapene som oss mennesker, sier prosjektleder Frode Ødegaard.

- De lever i avanserte sosiale samfunn med arbeidsfordeling som minner om den på en fabrikk; de har utviklet husdyrhold og driver jordbruk. Maur er også blant de få skapninger som fører kriger og som tar slaver.

En nøkkelrolle i økosystemene

Først og fremst spiller maurene en svært viktig rolle i naturen.

- Maur er rovdyr og kan derfor regulere bestander av skadedyr. De spiller også en viktig rolle for frigjøring av næringsstoffer, og på verdensbasis snur de på og beriker mer jord enn meitemarkene. Videre er de sentrale i frøspredning hos mange planter, avslutter Ødegaard. 

Maur i Arter på nett

Det er nå nesten 40 år siden maurfaunaen i Norge ble behandlet i et taksonomisk verk. Siden den gang har det tilkommet mye ny kunnskap og mange nye arter har blitt oppdaget. Fremmede maur kommer også stadig til landet. En oppdatert oversikt over og omtale av både stedegne og fremmede maurarter som er påvist i Norge finnes nå i Arter på nett.

Nettsidene inkluderer et omfattende bildemateriale av høy kvalitet. Så å si alle arter presenteres med detaljerte bilder av både arbeidere, dronninger og hanner. Det finnes også rikelig med foto og film av maur i naturen, samt detaljbilder av kroppsdeler som er avgjørende i artsbestemmelse. I tekstene beskrives utseende med fokus på viktige karakterer for å skille nærstående arter. Utbredelse og levesett er også utførlig beskrevet.

Vimeo video: Formica fusca og Coccinella septempunctata

Film

Svart sauemaur Formica fusca og sjuprikket marihøne Coccinella septempunctata. Trolig slikker begge i seg honningdugg på bladene.

Dette er en av fire maurfilmer tatt av den kjente naturfilmfotografen Gunnar O. Nilsen i Pegon Film, og som finnes på maursidene. I tillegg er det mange filmer tatt av forfatterne selv. Filmene vises foreløpig kun på Artsdatabankens nye nettsider (beta).

Vil du ha informasjon om maur på din egen nettside?

Widgets: vis innhold fra Artsdatabanken på ditt nettsted

Deler av Artsdatabankens innhold kan vises som integrert del av et annet nettsted (en såkalt widget). Det betyr at hvem som helst kan vise en nøkkel eller artsinformasjon på sitt nettsted ved å lime inn en enkel linje med html-kode.

Kontaktpersoner