Skogeitermaur.

Skogeitermaur er uten sammenligning Norges vanligste eitermaurart. Arten finnes i et vidt spekter av naturtyper og trives også i skog. Den er en relativt stor og slank eitermaur med lange ryggtagger og jevnt buete antenneskaft uten lister ved basis.

Skogeitermaur Myrmica ruginodis Nylander, 1846
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.