Arten, som skiller seg fra de øvrige slektningene ved utseende til bakkroppen, er kun blitt funnet i et fåtall næringsrike dammer i nærheten av Oslo og Bergen.  

Nøkkelkarakterer

Sett fra siden har bredhaleprikkdafnie Ceriodaphnia laticaudata et ovalt utseende. Hodet er relativt smalt og det første antenneparet er kort og bredt. På undersiden er hode og ryggskjold adskilt ved en innsving. Bakkroppen er bred og omtrent midtveis går den i en vinkel over mot bakre del som oftest har sju små tenner. Med unntak av den forreste og bakerste av disse, er de øvrige små med god avstand i mellom. Fargen kan være rødbrun, rødgul eller gulbrun.

Hunn: Lengde 0,6–0,9 mm

Hann: Lengde 0,7 mm

Økologi og utbredelse

Bredhaleprikkdafnie ble funnet av G.O. Sars uten at vi vet hvor. Siden er arten kun blitt funnet i et fåtall dammer (<0,1 ha) de fleste i nærheten av Oslo. I forbindelse med Forskningsrådets skolekampanje i 2013 ble den også funnet i Hordaland. Funnlokalitene er karakterisert som elektrolyttrike (13–56 mS/m) og med nøytral pH (6,0 og 8,0).

Forvekslingsarter