Vimeo video: Formica suecica

Lys heimaur er en mellomstor art med påfallende rund hodeform og lys farge. Arten lager ganske små tuer med uregelmessig overflate. Tuene anlegges i myrkanter eller i åpne skogkanter og gjerne rundt en stubbe. Arten finnes trolig over det meste av landet, men er nokså sjelden og lokal.

Lys heimaur Formica suecica Adlerz, 1902
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.