Slekten Eutolmus består av 15 arter i Europa hvorav kun én art forekommer i Norge, rødskjeggrovflue Eutolmus rufibarbis. Slekten har på verdensbasis begrenset utbredelse til Palearktis og Midtøsten.

Artene i denne slekten er store og robuste rovfluer. Den norske arten, rødskjeggrovflue, har helt svarte lår og nesten alle de kraftige hårene på beina er svarte. Arten trives best i varme og tørre omgivelser, gjerne ved sandtak og nær områder med varm sand. 

De voksne individene er rovdyr på større insekter som for eksempel stilettfluer (Therevidae). Arten hviler i vegetasjonen og på bar bakke mens den venter på at byttedyrene skal komme innen rekkevidde.