Mineralforekomst består av én binær enkeltvariabel for hvert mineral. Alle observerte mineralforekomster registreres som for bergarter.

Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som har karakteristiske fysiske egenskaper, for eksempel feltspat, kvarts og glimmer. 2MI Mineralforekomst består av én binær enkeltvariabel for registrering av observert forekomst av en eller flere mineraler.