Dvergmaur er en svært artsrik maurslekt som er utbredt på alle kontinenter unntatt Australia. Hittil er 388 arter beskrevet og nærmere halvparten av disse hører hjemme i den palearktiske region. Mer enn 80 arter er kjent fra Europa, men kun tre arter er påvist i Norge.

Dvergmaur Temnothorax danner kolonier under steiner, i mose, i strø eller under bark. Artene ligner smalmaur Leptothorax, men er ofte mindre, og har et antenneledd mer; 12 hos hunner og 13 hos hanner. Koloniene er små og har sjelden mer enn 150 arbeidere og ei dronning. I Norge er engdvergmaur Temnothorax tuberum den klart vanligste arten.