Plassering i
NiN-systemet
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  D destabiliserende forstyrrelse
 • Romlig skala
  6 64-128 m
Basistrinn
 • MB-0 ikke regelmessig bearbeidet
  MB-+ regelmessig bearbeidet
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM