Blomsterhodene er noe avlange med en blågrå til lilla farge.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

15-30 cm, med stive og firkantete stengler. Har omtrent seks til sju par småblad, og ett småblad i spissen (ingen klengetråd). Bladene er så å si uten hår på undersida. Blomsterhodene er noe avlange i formen, og med en blågrå til lilla blomsterfarge.

Setermjelt (Astragalus alpinus ssp. alpinus), blåmjelt (A. norvegicus)  og reinmjelt (Oxytropis lapponica) er svært like og vanskelig å skille.

Blomstrings­tid

Juli–august.

Voksested

Vokser i tørr til fuktig mark på kalkholdig grunn i fjellet. Forekommer i naturlig åpne områder som fjellheier, berg, kratt og langs bekke- og elvekanter. Inngår også i beite- og slåttemarker, samt langs veikanter i seterregionen.

Utbredelse i Midt-Norge

Vokser spredt i fjellet, og går opp til 1500 moh. i Oppdal (ST).

Forvekslingsarter