Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

De hvite blomstene er små og varierer i antall.

5–20 cm. Lita og spinkel plante som ofte har rødaktig stengel. Tanna blad i tett samling ved bakken. 5–30 små hvite blomster.

Blomstrings­tid

Mai–juni.

Voksested

Vokser på kalkholdig og tørr mark. I beitemark (kanter), tørrbakker, veikanter og på berg. Går sterkt tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Oppdal, Rennebu og Meldal.