Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

10–30 cm. Kraftig og opprett stengel. Blad sammensatt av småblad som står to og to mot hverandre, og med ett blad i spissen. Har lysegule blomster.

Kan forveksles med lakrismjelt, men den har liggende stengel. Lakrismjelt finnes spredt i fjordstrøkene til Inderøy og Mosvik, hvor den har sin nord-grense.

Blomstrings­tid

Juli–august.

Voksested

Vokser på fuktig og kalkholdig mark i fjellet. I fjellheier, beitemark, vierkratt, og ved bekke- og elvekanter. Trives best ved beiting eller ved sein slått, samt ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

I fjellet fra Sunndal til Meråker.

Forvekslingsarter