Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

De blåfiolette blomstene dufter vanilje.

10–50 cm. Blad filtlodne på undersida og småtanna eller ujevn kant. Blåfiolette blomster med vaniljeduft. En sjelden gang kan blomstene være hvite.

Blomstrings­tid

Juli–september.

Voksested

Næringsrik og fuktig jord, mest vanlig på kalkholdig grunn. Vokser i ulike typer kulturmark, (mest) i fjellet, i beitemark, slåttemark og (beita) skog. Finnes også i mer naturlig åpne områder som myr og snøleier. Reduseres sterkt 25–35 år etter opphørt drift. Trives best ved sein slått, samt ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Fjell- og åstrakter i hele regionen, samt i kystmyrer.

Dialektnavn

Purketistel, porketistil (Oppdal).