Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–30 cm. Spinkel og håra plante. Stengelen er forgreina og ofte noe fiolett. Bladene er ovale - eggrunde og utanna eller med noen få tenner. Små, fiolette blomster med aromatisk duft. En sjelden gang kan blomstene også være hvite.

Blomstrings­tid

Juni–august.

Voksested

Finnes mest på kalkholdig og tørr grunn. I tørrbakker, på grunt jorddekte berg og i veikanter. Går sterkt tilbake allerede 3–5 år etter opphørt drift. Trives best ved beiting, men også ved sein slått og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

I fjord- og dalstrøk til Lierne, Snåsa og Nærøy.