Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

5–30 cm. Krypende, greina stengel. Hår i to rekker på stengelen (”tveskjegga”), og grovt tanna blad. Blomstene er blå med mørke årer. Blomstene står sammen i en pyramideforma blomsterstand.

Kan forveksles med: andre veronika-arter, men disse har ikke ”tveskjegga stengel”.

Blomstrings­tid

Mai–august.

Voksested

Vanlig i slåttemark, beitemark og veikanter på frisk mark. Vokser også i skogsbryn og lysåpen (beita) skog. Etter at drifta opphører øker den ofte først, før den går tilbake 10–15 år senere. Trives best ved sein slått, samt ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

Lavlandet og dalstrøkene i hele regionen.

Dialektnavn

Jesu blå øyne /Jesu blå auge (Hølonda, Oppdal, Selbu, Kvam, Mosvik, Skogn, Verdal), pikeøyne (Molde), Kristi øyne (Selbu), Mester Henrik (Frosta), Enkmannssorg (Skogn).