Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

Plantene har rødfiolette, flate blomsterhoder.

Rødknapp har grågrønne, lodne blad som er oppflika og delte.

30–80 cm. Grågrønne, lodne blad som er oppflika og delte. Rødfiolette blomsterhoder i juni–august.

Kan forveksles med: blåknapp (men denne har tykke, uflika og blanke blad ved bakken).

Blomstrings­tid

Juni–august.

Voksested

Vokser i tørr slåtte- og beitemark, tørrbakker og veikanter. Fortrinnsvis på ugjødsla mark. Etter at drifta opphører øker den ofte i mengde først, før den reduseres sterkt etter 25–35 år. Trives best ved sein slått, samt ved beiting og ingen gjødsling.

Utbredelse i Midt-Norge

I lavlandet og dalførene i hele regionen.

Dialektnavn

Drængkallknapp (Frol, Mosvik, Namdalseid, Overhalla, Skogn, Sparbu, Åsen, Levanger, i noen tilfeller brukt både for rødknapp og blåknapp), santhansblom (Byneset, Levanger), lusblomster (Bjugn), blåmann (Malm, også om blåknapp).

Forvekslingsarter