Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Kjennetegn

20–60 cm. Stengel noe rødfarga øverst og med avlange blad. Rødfiolette blomster som av og til kan være hvite.

Kan forveksles med: hanekam, engtjæreblom og skogstorkenebb.

Blomstrings­tid

Mai-august.

Voksested

En svært vanlig plante i slåtte- og beitemarker. Vokser også i skog og på fulldyrka eng, og øker gjerne i mengde ved økt næringstilførsel. Trives best ved slått, men også ved beiting.

Utbredelse i Midt-Norge

Hele regionen.

Tradisjonell bruk

Blomstringen var tegn på at slåtten skulle begynne (Glåmos). Ellers var den mest brukt til pynt.

Dialektnavn

Sankthansblomster, santanstiblomster, santhansgoll (NT, ST), jernsokblomster (Grong), jensvukublomster, jænsukublomster (Kvam), jensmessgoll (Nordli), jænsokblomster (Overhalla). Rausoløy (Oppdal), Salamos segl (Meldal), attluggublomster (Oppdal), Stolthenrik (Ørland), Kristiblodsdråper (Foldereid).

Forvekslingsarter