Humlehode fra siden

Humlehode, fra siden

Opphav
Arnstein Staverløkk
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY 3.0

Humlehode sett fra siden med angivelse av betegnelser som har betydning for artsbestemmelse. Bildet viser en dronning av slåttehumle Bombus subterraneus.