Viergullveps er en meget sjelden art, som kun er funnet i sanddynelandskap på Lista og Jæren. Arten parasitterer på plantevepser som er knyttet til sandvier. Den er lett å skille fra Cleptes semiauratus på at pronotum mangler fure ved basis. Arten er svært lik Cleptes nitidulus som kan tenkes å forekomme i Norge.

Forvekslingsarter

Den er lett å skille fra Cleptes semiauratus på at pronotum mangler fure ved basis. Arten er svært lik Cleptes nitidulus som kan tenkes å forekomme i Norge, men foreløpig ikke er funnet her (2022).

For more information, please see the English species page