Vingespenn

40–50 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er oransjebrun med mørkebrune tegninger. Vingekanten er sterkt fliket. Undersiden er i brune sjatteringer og minner om bark. Midt på bakvingeundesiden er det en hvit c-formet figur som har gitt opphav til artens norske og vitenskaplige navn. Arten er lett gjenkjennelig på den kraftig flikete vingekanten.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig i lavlandet Sør-Norge nord til og med Trøndelag. I Nord-Norge er arten sjelden. Arten er i kraftig ekspansjon.

Unge stadier

Larven lever på nesle (Urtica), humle, seljearter (Salix), alm og Ribes-arter (hagerips, solbær etc.). Den er gråsvart med en rød dobbeltlinje på siden samt forreste del av ryggen. Resten av ryggsiden er nesten hvit. På de forreste leddene er tornene rødbrune, lenger bak er de hvite. Larven forpupper seg hengende fra næringsplanten eller fra en gren eller stengel i nærheten.

Larve

På nesle (Urtica), humle (Humulus), seljearter (Salix), alm (Ulmus glabra) og Ribes-arter (rips, solbær etc.).

Flyvetid

Juli - august og april - primo juni. Overvintrer som imago.

Økologi

I solrike skogbryn og lysninger med løvkratt.