Vingespenn

22-26 mm.

Kjennetegn

Hannens vingeoverside er brun med svarte pletter og kraftig fiolett metallglans. Bakkanten av bakvingen har oransje halvmåner over en smal, lyseblå linje. De oransje plettene kan imidlertid være redusert. Hunnens vingeoverside mangler oftest hannens fiolette metallglans, men har rader med blå og oransje pletter. Ofte danner de oransje plettene et sammenhengende bånd på framvingen. Framvingens underside er oransje med gulringede pletter. Bakvingeundersiden er brungrå med svarte pleter kantet med hvitt, og med et framtredende oransje bånd langs ytterkanten.

Totalutbredelse

Flekkvis utbredt i Europa, og østover til Amur i Øst-Sibir. I Mellom-Europa er utbredelsesområdet usammenhengende, og arten har forsvunnet fra store områder.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden i indre strøk på Østlandet og Trøndelag. Dessuten Bindal og Narvik i Nordland samt Alta i Finnmark. Arten er i tilbakegang.

Unge stadier

Larven lever på harerug. Den er lysegrønn med kort grønn behåring og mørkere rygg- og sidelinje. Overvintringen skjer i puppestadiet.

Flyvetid

Ultimo mai - primo juli.

Økologi

På fuktige enger, myrkanter og skoglysninger. Den går opp i bjørkebeltet.