Vingespenn

25-28 mm.

Kjennetegn

Hannens vingeoverside er grønnblå med bred, skarpt avtegnet mørkebrun ytterkant. Hunnen er ensfarget brun med ubetydelig blå pudring ved vingeroten. Undersiden er grå med fine svarte flekker kantet med hvitt, og med svært svakt antydete oransje halvmåner på bakre del av bakvingen. Midt på bakvingens underside er det en karakteristisk hvit kileformet flekk som strekker seg fra halvmåneraden innover mot vingerota. Denne flekken i kombinasjon med de ellers svake undersidetegningene gjør at arten ikke kan forveksles med andre norske arter.

Totalutbredelse

Pyreneene, Alpene, Ural og Altaj. Finland samt nordlige og midtre deler av Sverige.

Utbredelse i Norge

I Trysil i Hedmark, hvor den første gang ble påvist i 2006.

Unge stadier

Larven lever på skogstorkenebb.

Flyvetid

Ultimo juni - medio august.

Økologi

På enger der det vokser rikelig med skogstorkenebb.