Vingespenn

27-30 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, østover til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig på Sørlandet og på Østlandet nord til Elverum. På Vestlandet kun i den sørlige delen av Rogaland. Det er gjort et tilfeldig funn i indre Troms.

Unge stadier

Larven lever på ulike erteplanter.

Flyvetid

Ultimo mai - juni.

Økologi

Om dagen på enger.