Vingespenn

Hann 25-29 mm., hunn 23-25 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Sjelden og lokalt forekommende på Østlandet fra indre Telemark til Dovre-området. Det foreligger enkeltfunn fra Troms.

Unge stadier

Larven lever på visne blader av løvetann (Taraxacum), gullris, sveve (Hieracium) med mer.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

På enger og gammel beitemark.