Vingespenn

15-18 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus og Lilleasia.

Utbredelse i Norge

Funnet to ganger i Norge: Lista i Vest-Agder 1996 og Arendal i Aust-Agder 2002. Funnene skyldes sannsynligvis trekk fra Danmark.

Unge stadier

Larven lever på sandstråblom.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

På tørre, sandete steder.