Vingespenn

18-21 mm.

Utbredelse

Europa, Kaukasus, Midt-Østen, Kanariøyene, Madeira og Azorene; mot øst til russisk Fjerne Østen. Siden 1998 funnet spredt fra indre Oslofjord til Lista i Vest-Agder.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Midt-Østen, Kanariøyene, Madeira og Azorene, mot øst til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Siden 1998 funnet spredt fra indre Oslofjord til Lista i Vest-Agder.

Unge stadier

I litteraturen nevnes ulike vertsplanter for larven, bl.a. røsslyng, men angivelsene er usikre.

Larve

I litteraturen nevnes ulike vertsplanter, bl.a. røsslyng (Calluna vulgaris), men angivelsene er usikre.

Flyvetid

Juli - september.

Økologi

I fuktig, åpen skog.